XOO-Classifications

BinckBank Tour 2019

BinckBank Tour 2019
XOO-Classes Classification
Domestique
T5: Top 5 | CL: Climbs+Sprints | J: Joker | JS: Jerseys | E: Extras | B: Bonifications | D: Doping | O: Overall winners
Overall Tendency held improved worse

# Player Points / Gap +T5 +W +T +J ±E +B -D Ø +G
1
DNF alex
185
(±0) +96 +30 +30 +20 +6 - - 30.3 +3